A Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete a 2019/2020. tanév munkatervében szereplő 2020. május 4-7-re tervezett tanítás nélküli munkanapokat – a tantermen kívüli digitális munkarend hatékonyságának növelése érdekében, a házivizsgák törlését és az érettségi vizsgák megváltozott menetrendjét figyelembe véve – 2020. június 9-12-re helyezte át.
A határozat értelmében a 7-11. évfolyamon az oktató-nevelő munka a digitális munkarendben megszakítás nélkül folytatódik.
A szorgalmi idő végének menetrendjéről – a veszélyhelyzetre vonatkozó aktuális rendelkezések alapján – május végén adunk tájékoztatást.
Kérem továbbra is tartsátok be a veszélyhelyzet miatti előírásokat! A lassan talán már megszokott körülmények között további jó munkát, sikeres, eredményes tanulást kívánok!

Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok családotokra!

Kovács Miklós
igazgató