Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba (2023/24)

A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól – választásuk alapján – néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására.

  A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 160, amely két részből tevődik össze.

A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). Az írásbeli felvételi vizsgán elért összpontszám, maximum 100 pont.

Az írásbeli felvételi vizsgán – magyar nyelv és matematika keretében – a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga – a jogszabályoknak megfelelően – központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon 2022. december 2-ig kell jelentkezni.

Az írásbeli vizsga időpontja 2023. január 21. (szombat) 10 óra (matematika, magyar nyelv).
2023. január 31. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára.

Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2023. január 26. (csütörtök) 8 órától 16 óráig.

Az írásbeli vizsga eredményéről 2023. február 10-ig minden tanulót írásban értesítünk.

Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje 2023. február 22.

A felvételi jegyzéket 2023. március 17-ig hozzuk nyilvánosságra.

A végső felvételi döntésről – a Felvételi Központ listája alapján – 2023. április 28-ig értesítjük a szülőket.

A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek 2022. november 14-én
16 óra 30-kor
, a diákoknak nyílt napon 2022. november 15-én 9 órától 12 óráig.

 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz!

 

Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit!