Jelentkezés és felvételi a négy évfolyamos gimnáziumba (2024/25)

 Három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. A tanulók jelentkezhetnek matematika, német nyelv vagy angol nyelv tantárgyból emelt szintű képzésre (tagozatra) vagy általános (normál) tantervű tagozatra.

A matematikát, az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanítjuk. Diákjaink a tizenegyedik osztálytól – választásuk alapján – néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására.

A felvétel pontszám alapján történik, ami a hozott (általános tagozaton 150 pont, emelt szintű tagozaton 170 pont) és a szerzett (200) pont összege.

A hozott pontszámot a jelentkezési lapon feltüntetett osztályzatokból számítjuk (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv*, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, természetismeret). Az emelt szinten tanult tantárgyak eredményét 1,25-szoros súllyal számoljuk. [Emelt szintű oktatás: 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet 3. § (5).] Ezt akkor tudjuk figyelembe venni, ha az általános iskola a jelentkezési lapon a tantárgy neve mellé írt „E” betűvel igazolja.

Az emelt szintű képzésre jelentkező tanulóknál az adott tantárgy eredményét kétszeresen vesszük figyelembe.

A szerzett pontszámot a két írásbeli vizsga (magyar nyelv, matematika) alapján határozzuk meg a vizsgapontok duplázásával. A matematika tagozaton a szerzett pontszám – ettől eltérően – a matematika írásbeli 2,4-szeresének és a magyar nyelv írásbeli 1,6-szeresének az összege.

Az írásbeli felvételi vizsga, amelyen a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk – a jogszabályoknak megfelelően – központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon 2023. november 30-ig kell jelentkezni.

Az írásbeli vizsga időpontja 2024. január 20. (szombat) 10 óra. (Január 30. 14 óra pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol levő tanulók számára.)

Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2024. január 25. (csütörtök) 8 órától 16 óráig.

Az írásbeli vizsga eredményéről 2024. február 9-ig minden tanulót írásban értesítünk.

Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje 2024. február 21.

Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írta központi felvételi dolgozatát, úgy az értékelő lap – általános iskola által hitelesített – másolatát kell intézményünkbe eljuttatni a jelentkezési lappal együtt.

A felvételi jegyzéket 2024. március 22-ig hozzuk nyilvánosságra.

A végső felvételi döntésről – a Felvételi Központ listája alapján – 2024. május 2-ig értesítjük a szülőket.

A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek 2023. november 15-én
16 óra 30-kor. A diákokat nyílt nap keretében tájékoztatjuk. A nyílt nap a tatabányai általános iskolák diákjainak 2023. november 16-án 9 órától 12 óráig, a többi érdeklődő tanulónak 2023. november 17-én 9 órától 12 óráig lesz.

 *Ha valaki két idegen nyelvet tanult, akkor automatikusan a jobb eredményt vesszük figyelembe.

 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz!

 

Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit!