Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtárhasználók köre

Az Árpád Gimnázium könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár. Használatára jogosultak az iskola diákjai és dolgozói.

A könyvtárhasználat módja

Helyben használat

Kölcsönzés

Könyvtári óra

A könyvtár egyéb szolgáltatásai

Témafigyelés

Versenyekhez ajánló bibliográfia készítése

Irodalomgyűjtés

Könyv előjegyzés

Eseti tájékoztatás

Betűrendes és szakkatalógus

Számítógép használat

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

  1. kölcsönzési feltételek betartása
  2. a könyvtári házirendben foglaltak elfogadása
  3. nincs előző tanévről könyvtári tartozása

A könyvtár házirendje

1.Beiratkozás

Az iskolai könyvtárba mindegyik az iskolába beiratkozott tanuló automatikusan be van írva. Akkor válik ténylegesen beiratkozott taggá, ha ő maga kéri ezt.

A beiratkozás ingyenes. Nyilvántartása osztálykölcsönzési füzetek és a Szikla 21 számítógépes program segítségével történik.

A személyi adatokban bekövetkezett változást, osztályismétlést, osztályváltást a könyvtárban jelezni kell.

2.Kölcsönzés

A kölcsönzés osztálykölcsönzői füzettel és számítógépes nyilvántartással történik.

Kölcsönözhető könyvek száma a diákok számára 5 db, versenyre pályázatra készülőknek max. 10 db. Tanárok számára korlátlan.

A kölcsönzési határidő rugalmas.

-Kötelező olvasmányok, feladatok elkészítéséhez szükséges könyvek: amíg szükség van rá

-saját igényre elvitt könyvek: max 4 hét

-tankönyvek: max egy tanév

-tanári kézikönyvek: szükség szerint

Hosszabbítás lehetséges, amíg előjegyzés nincs rá.

Elveszett, vagy erősen megrongálódott dokumentumokért a könyvtári tag anyagi felelősséggel tartozik. (3/175 KM-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. §-a értelmében)

A kikölcsönzött könyveket legkésőbb a tanév végére vissza kell hozni!

Az iskolából való kiiratkozás esetén a könyvtári tartozást rendezni kell!

3.Számítógéphasználat

A számítógépet az iskola minden diákja használhatja, amikor a könyvtár nyitva van. Ez alól kivételt jelent a könyvtári órák ideje.

Használatakor az általános számítógép használati szabályok betartása kötelező.

A diákok érkezési sorrendben ülhetnek a gépekhez, de elsőbbséget élvez a tanuláshoz szükséges számítógép használat.

4.Általános szabályok

A könyvtárban a kultúrált emberi viselkedés szabályait be kell tartani.

A könyvtári állomány megóvása, rendeltetésszerű használata mindenkire nézve kötelező.