pordanPordán József az ELTE BTK-n 1969-ben szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Ettől az évtől kezdve a tatabányai Dolgozók Gimnáziumának tanára lett, a felnőttoktatás különösen nehéz, de ugyanakkor sok szépséget adó feladatát vállalta.

1983-tól a Tatabányai Árpád Gimnázium főállású tanára lett, de hosszú évekig tovább dolgozott óraadóként a Mikes Kelemen Középiskolában.

1986-ban az ELTE BTK filozófia szakán másoddiplomát szerzett.

1990-1994 között Tatabánya Önkormányzatának Közgyűlésében képviselőként tevékenykedett és a város Oktatási Bizottságának elnöke lett. Egyik kezdeményezője volt a Molnár János Pedagógiai Díj megalapításának, amely a városban dolgozó pedagógusok munkáját ismeri el. Számos elismerése közül arra volt a legbüszkébb, hogy ezt az díjat nyugdíjba vonulásakor, 2006-ban ő is megkapta.

Nagyfokú hivatástudattal, igényességgel végezte nevelő-oktató munkáját. Tanulóit rendszeresen készítette fel különböző tanulmányi versenyekre, érettségire. Részt vállalt iskolai ünnepélyek megszervezésében, versenyek lebonyolításában.

Éveken át tevékenykedett osztályfőnökként. Tanítványaival közvetlen kapcsolatot alakított ki. Osztályait jó hangulatú, egymást szerető, tisztelő közösségekké nevelte.

Közvetlen, jó kedélyű, életvidám embernek ismertük meg, s az idő múlásával a nevelőtestület meghatározó tagja lett.

Több mint tíz évig rendszeresen vállalt érettségi elnöki feladatot, melynek ellátásában szakmai tudása, jó emberi tulajdonságai segítették.

Több mint tizenöt évig szervezte és vezette a „Glória Victis” Kárpát-medencei történelmi verseny pályamunkáinak javítását. A javítóbizottságot tanítványaiból szervezte, akik közül sokan ma már pedagógusok.

Nyugdíjasként is tevékeny életet élt. Közéleti tevékenységet vállalt, civil szervezetek működését segítette, s visszajárt iskolai rendezvényekre, programokra.

Közvetlen, mindig vidám természetével a közösség központja volt. Pozitív életszemlélete sugározta a jövőbe vetett rendületlen hitét, elkötelezett magyarságát, a haza szeretetét, amelyért kollégái és tanítványainak generációi szerették, tisztelték és zárták szívükbe – most már – örökre.

Búcsúzzunk együtt Pordán tanár úrtól 2017. szeptember 2-án 10:00-kor Tatabányán az Újtelepi temető régi ravatalozójánál!