A nevelőtestület  mai nappal módosította iskolánk járványügyi eljárásrendjét.

A módosítás lényege, hogy az őszi szünet után, 2020. november 2-ától a tanulóknak az osztálytermekben, tanórákon is maszkot kell viselniük. Természetesen a tanórai maszkviselés pedagógusokra is vonatkozik.

A döntés fontossága miatt a házirend módosítási eljárásrendjét követve kikértük a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményét. Mindkét partnerünk többségi szavazással támogatta a módosítást, amely a Házirend 1. sz. melléklete.

Járványügyi eljárásrend

Házirend