A Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2021. április 19-ei értekezletén az egészségügyi veszélyhelyzet miatt az érvényes jogszabályok figyelembevételével, a Szülői Munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal egyeztetve az iskola 2020/2021. munkatervét az alábbiak szerint módosította: