Központi írásbeli felvételi vizsga

2017. január 21. (szombat)

 

A felvétel vizsga „menetrendje”

 

9:30-ig gyülekező a gimnázium aulájában
9:30 rövid tájékoztató a vizsgahelyszínekről
9:45-ig a vizsgatermek elfoglalása
10:00-ig jelenléti ívek aláírása, a felügyelőtanárok tájékoztatják a vizsgázókat
10:00 magyar nyelv központi írásbeli
10:45 szünet
11:00 matematika központi írásbeli
11:45 a vizsgatermek elhagyása

 

A vizsgára jelentkezett tanulók beosztása:

Négy évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók – főépület, emeleti osztálytermek

Hat évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulók – oldalszárny, hátsó szárny tantermei és a földszinti 30. terem

A tanulók ABC sorrendben kerültek beosztásra.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez 3 rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával kell elkészíteni.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2017. január 25. 800 – 1600 óráig megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2017. február 9-éig.

SIKERES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK!