A Tatabányai Árpád Gimnázium és a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum közös HATÁRTALANUL pályázatának beszámolója

2016.

Nagy örömünkre az idei tanévben is lehetőségünk nyílt találkozni székelyhídi testvériskolánk diákjaival és tanáraival, hiszen tartalmas programtervet nyújtottunk be a HATÁRTALANUL pályázatra.

Projektünk címét és témáját a magyar történelemhez kötöttük: „A magyar királyok nyomában”. Tervünk az volt, hogy bejárjuk azokat a helyeket Magyarországon és a Partiumban, melyeknek történelmi vonatkozása a magyar királyokhoz köthető.

A pályázati támogatásnak köszönhetően két kirándulást tervezhettünk: elsőként az érmellékiek látogathattak el hozzánk, néhány hét múlva pedig mi utazhattunk Székelyhídra és környékére.

A két utazás egyik legfontosabb eredményének a kialakult emberi kapcsolatokat tartjuk, az anyaországi és a határon túli diákok között létrejött barátságokat, ismeretségeket reményeink szerint a jövőben is ápolni fogják.

Az előkészítő órákon és az utazások során diákjaink megismerhették a trianoni döntés történelmi hátterét és következményeit; érzékenyebbé, fogékonyabbá váltak a határon túli magyarság kérdéseit illetően, hiszen testközelből tapasztalhatták az ottani létet, és személyes élmények révén lett élővé számukra a kérdés. Emellett számos lexikális információval is gazdagodtak, hiszen a történelem-, földrajz- és irodalomkönyvekből ismert helyszínek megelevenedtek, és sok-sok egyéb információval egészültek ki.

Elmondható, hogy a teljes projekt sikeresen zárult, céljait tökéletesen elérte, a diákok lelkében és gondolkodásában maradandó nyomot hagyott.

Az első utazás:

2016. ápr. 21-24.

Székelyhídi barátaink érkezése is már témába vágó eseményhez kötődött: az árpádos királyválasztást tekintették meg. Miután az újdonsült király letette az esküt, a „határtalan párok” Tatára látogattak, és a „Cool túra” városfelfedező játék segítségével ismerték meg a vizek városának történelmi-kulturális nevezetességeit.

Másnap a székelyhídiak a „királyi nap” programjait tekintették meg, emellett órákat látogattak, sportprogramokon vettek részt. Ezek csúcspontja az Árpád-Petőfi tanár focimeccs volt, melyet izzasztó és izgalmas küzdelemben az árpádos tanárok nyertek meg 7:5 arányban.

A programok után a „határtalan párok” helyi diákjai megmutatták a vendégeknek Tatabánya nevezetességeit: a Turul madarat és a megújult belvárost. A séta után következett a király tiszteletére rendezett „Árpád-bál”, melyen közösen ünnepeltek a petőfisek és az árpádosok egy zenés-táncos mulatság keretében.

A szombati napon történelmi-kulturális emlékhelyekre látogattunk el. Az első helyszín Székesfehérvár volt: a magyar királyok koronázási székhelyét és temetkezési helyét tekintettük meg hangulatos városnéző séta keretében.

Ezután Várpalotára, a Trianon Múzeumhoz utaztunk, ahol betekintést kaptunk a szörnyűséges békediktátum történelmi kérdéseibe és következményeibe.

Ezt követően Balatonfüred, majd Tihany következett, utóbbi helyszínen flashmob jelleggel kiáltottuk világgá, azaz a visszhangnak a magyar királyok neveit.

Visszafelé Veszprém látnivalóit tekintettük meg, az óvárosban tett sétánk során megismerkedtünk a város I. István király uralkodásához kötődő emlékeivel.

Az estet közös éneklés és tábortűz zárta szálláshelyünkön, a tarjáni ifjúsági táborban.

Vasárnap rendeztük meg a programterv „termékét”, a vetélkedőt, játékos feladatokkal, lexikális ismeretek számonkérésével, a kirándulás során összegyűjtött információk felhasználásával, az elkészített fotók és videofelvételek kreatív bevonásával.

[nggallery id=121]

Második utazás

2016. máj. 19-22.

A második utazás során mi látogattunk el Székelyhídra és környékére.

A megérkezés után megtörtént a Magyarországon megalakult „határtalan párok” újbóli egyesítése, majd az első utazás során készített felvételekből egy vidám, zenés összeállítás levetítése következett.

A Stubenberg kastély és a benne működő Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott Gyermek Jézus Otthon meglátogatása volt a következő program, ahol „Böjte Csaba atya árvái” nagy hatással voltak tanárokra és diákokra egyaránt.

Az est folyamán részt vettünk a Petőfi Sándor Elméleti Líceum „maturandusz” ünnepségén, azaz a szalagavatójukon.

Az utazás fáradalmait nagyszerű szálláshelyünkön, a hegyközszentmiklósi gyógyfürdő területén pihentük ki.

Másnap a „Szent jobb” nyomába indultunk.

Elsőként a helyi diákok bemutatóját hallhattuk a környék történelmi nevezetességeiről.

Történelmi barangoláson vehettünk részt államalapító szent királyunk ereklyéje, az egykori bencés kolostor és hiteleshely körül, Szentjobbon. Mercurius apát szobrának, az egykori bencés kolostor helyének és a középkori szentjobbi vár maradványainak megtekintése volt a program, majd következett egy kirándulás Szalárdra, az egykori  ferences templom gótikus épületének, freskóinak megtekintésével. Kilátogattunk Adorján várának romjaihoz, a Borsa nemzetség egykori várkastélyához, illetve Hegyközszentimrére, Szent Imre szobrához.

Ezt követően „Szent királyaink emlékezete” címmel játékos vetélkedő és (év)számháború következett, Szent István, Szent Imre és Szent László koráról, tetteiről, illetve uralkodásukkal kapcsolatosan.

Másnap Partium legnagyobb és legszebb városába, a szecessziós hangulatú Nagyváradra látogattunk. Tettünk egy sétát a nagyvárosias központban, a Várban és a Püspöki Székesegyháznál.

Nagyvárad után továbbutaztunk Csucsára, ahol Ady Endrére és múzsájára, Csinszkára emlékeztünk egykori lakóhelyükön.

Bánffyhunyadon Kalotaszeg egyik legjelentősebb református templomát látogattuk meg.

Szállásunk Kalotaszentkirályon volt. Emlékezetes élmény számunkra az irodalmi est Kalotaszeghez kötődő alkotásokkal és anekdotákkal, valamint kalotaszegi hagyományőrző este, népzenével, néptáncbemutatóval és táncházzal.

Másnap, a hazaindulás előtt még egy különleges természeti látványosságot néztünk meg: a havasrekettyei vízeséshez túráztunk.

Élményekben, gondolatokban és érzelmekben gazdagon tértünk haza.

Azt gondoljuk, ez a legtöbb: emberi kapcsolatokat, hidakat építeni a határok fölé.

Határtalanul 2013 projekt