Tisztelt szülők és felvételiző diákok!

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja 2020. január 18. szombat 10:00 óra.

9:00 – 9:30: Gyülekező a gimnázium aulájában, tájékoztatás a terembeosztásról.

9:30-10:00: A vizsgázók elfoglalják a helyüket a kijelölt vizsgatermekben. Személyazonosság ellenőrzése (diákigazolvány, személyi igazolvány), a tanulók tájékoztatása a kijavított dolgozatok megtekintéséről az értékelőlapok átvételéről.

10:00-10:45: A magyar nyelv feladatlap kitöltése.

10:45-11:00: Szünet.

11:00-11:45: A matematika feladatlap kitöltése.

A magyar nyelv feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételi vizsga idején a szülők/kísérők az aulában, az ebédlőben és a 21. számú előadóban tartózkodhatnak.

A 6. osztályos tanulók szüleit 10:10 órától egy tájékoztatóra várjuk az előadóteremben.

A tanulók a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolvány vagy személyi igazolvány – hozzanak magukkal.

A pótló írásbeli vizsga 2020. január 23-án 14.00-kor kezdődik.

A pótló írásbeli vizsgán azok a tanulók vehetnek részt, akik alapos ok (pl. betegség) miatt nem tudtak részt venni az előző vizsgán.

A kijavított dolgozatok 2020. január 23-án csütörtökön 8:00-16.00 között megtekinthetők.

A 6. évfolyamosok tanulók szüleit a 23. teremben míg a 8. évfolyamos vizsgázók szüleit 21. teremben várjuk és adjuk át számukra az értékelő lapokat.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Tatabánya, 2020. január 16.

Kovács Miklós
igazgató