Ezen az oldalon a 6 évfolyamos gimnázium helyi tantervei érhetők el. Iskolánkban jelenleg három érvényes helyi tanterv alapján folyik a nevelés-oktatás. A következő táblázat segít kiválasztani a kívánt évfolyamra érvényes változatot.

Tanév

7.évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

2014/15.

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2010

HT6-2010

HT6-2010

HT6-2008

2015/16.

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2010

HT6-2010

HT6-2010

2016/17

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2010

HT6-2010

2017/18

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2010

2018/19

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

HT6-2013

A következő táblázatból kiválasztva megtekinthetőek az egyes tantárgyak tantervei.

HT6-2008 HT6-2010 HT6-2013
Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom
Matematika Matematika Matematika
Történelem Történelem Történelem
Angol nyelv Angol nyelv 1. idegen nyelv
Német nyelv Német nyelv 1. idegen nyelv emelt szint
Francia nyelv Francia nyelv 2. idegen nyelv
Latin nyelv Latin nyelv  
Olasz nyelv Olasz nyelv
Orosz nyelv
Spanyol nyelv
Szlovák nyelv Szlovák nyelv
Biológia Biológia Biológia
Emberismeret és etika Emberismeret és etika Etika
Ének-zene Ének-zene Ének-zene
Fizika Fizika Fizika
Földrajz Földrajz Földrajz
Informatika Informatika Informatika
Informatika emelt szint
Kémia Kémia Kémia
Művészeti ismeretek Művészeti ismeretek Művészetek
Osztályfőnöki Osztályfőnöki Osztályfőnöki
Rajz és vizuális kultúra Rajz és vizuális kultúra Vizuális kultúra
Testnevelés Testnevelés Testnevelés
Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába
Társadalomismeret Társadalomismeret
Dráma és tánc
 Technika és életvitel  Technika és életvitel Technika, életvitel és gyakorlat