Ezen az oldalon a 4 és a 6 évfolyamos gimnázium helyi tantervei érhetők el.
Iskolánkban jelenleg  két helyi tanterv alapján folyik a nevelés-oktatás. Az alábbi táblázatban látható, hogy melyik évfolyamra melyik tanterv érvényes.

Tanév

7.évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

2022/23. HT6-2020
HT6-2020 HT6-2020
HT4-2020
HT6-2020
HT4-2020
HT6-2020
HT4-2020
HT6-2013
HT4-2013

A következő táblázatból kiválasztva megtekinthetőek az egyes tantárgyak tantervei.

HT6-2013
HT4-2013

HT6-2013
7-12. évfolyam
HT4-2013
9-12. évfolyam
Specializáció
11-12. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom
Matematika Matematika
Matematika emelt
Matematika
Történelem Történelem Történelem
1. idegen nyelv 1. idegen nyelv
1. idegen nyelv emelt
1. idegen nyelv
2. idegen nyelv 2. idegen nyelv  
Biológia Biológia Biológia
Fizika Fizika Fizika
Földrajz Földrajz Földrajz
Informatika Informatika Informatika
Kémia Kémia Kémia
Etika Etika  
Ének-zene Ének-zene  
Vizuális kultúra Vizuális kultúra Vizuális kultúra
Dráma és tánc Dráma és tánc  
Művészetek Művészetek  
Életvitel és gyakorlat Életvitel és gyakorlat  
Testnevelés  Testnevelés  
Osztályfőnöki Osztályfőnöki  
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan