Az iskola vezetősége:

Polyóka Tamás igazgató
földrajz – biológia,  általános informatikus
igazgato@arpadgimi.hu
polyoka@arpadgimi.hu 
Magyari Gábor
matematika – informatika – fizika
mg@arpadgimi.hu
Kántor Péter
magyar nyelv és irodalom
kp@arpadgimi.hu

Az iskola tanárai:

Arnóczkyné Szabó Nóra
angol nyelv – orosz nyelv – népművelés
aszn@arpadgimi.hu
Bakos Lilla Boglárka
angol nyelv – szociálpedagógia
bl@arpadgimi.hu
Bauer Szilvia
német nyelv
bsz@arpadgimi.hu
Beckerné Neuberger Marianna
matematika- fizika – informatika
bnm@arpadgimi.hu
Bekéné Kucsera Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom – történelem – latin nyelv
bkzs@arpadgimi.hu
Blaskó Ildikó Blaskó Ildikó
matematika – fizika -informatika
bi@arpadgimi.hu
Bobek Márta
matematika- német nyelv
bom@arapdgimi.hu
Bokorné Molnár Erika
angol nyelv – történelem
bme@arpadgimi.hu
Csicsai Kata
testnevelés
csk@arpadgimi.hu
Dörnyei Szilvia Mária
matematika-fizika-informatika
dsz@arpadgimi.hu
Erl Andrea
matematika-informatika
erl@arpadgimi.hu
Fazekas József
történelem – földrajz – filozófia
norlatiadek@arpadgimi.hu
Frech Erika
rajz, vizuális kultúra
frech.erika@arpadgimi.hu
Füzesi Zsanett
biológia
fzs@arpadgimi.hu
Geiszt Ferenc Dezső
testnevelés – földrajz-szociálpszichológia tanácsadó, tréner
gf@arpadgimi.hu
Gergőné Szöllősi Tünde
matematika – informatika
gszt@arpadgimi.hu
Gellért Judit Márta
biológia – angol nyelv
gj@arpadgimi.hu
Gödri Krisztina
testnevelés-gyógytestnevelés
gk@arpadgimi.hu
Gulyás Tamás
magyar nyelv és irodalom – etika
gt@arpadgimi.hu
Harmath Zoltánné
német nyelv
hz@arpadgimi.hu
Horváth Anikó
magyar nyelv és irodalom – múzeumpedagógia –  összehasonlító irodalomtörténet
ha@arpadgimi.hu
Jakab Zsuzsanna Jakab Zsuzsanna
olasz nyelv – testnevelés
jzs@arpadgimi.hu
Józan Péter
testnevelés
jp@arpadgimi.hu
Katonáné Timár Mária
biológia – kémia
ktm@arpadgimi.hu
Körtvélyfáy Attila Körtvélyfáy Attila
matematika – fizika
ka@arpadgimi.hu
Krupánszkyné Léhárt Marianna
orosz nyelv – angol nyelv
klm@arpadgimi.hu
Lábszki József
matematika – fizika
lj@arpadgimi.hu
Lábszkiné Tatai Ilona
matematika – fizika
lti@arpadgimi.hu
Lovász Krisztina
magyar nyelv és irodalom – történelem
lk@arpadgimi.hu
Magyariné Sárdinecz Zsuzsanna
biológia – matematika – informatika
mszs@arpadgimi.hu
Molnár Adrienn
francia nyelv
ma@arpadgimi.hu
Mózesné Vincze Jolán
angol nyelv – történelem – orosz nyelv
mjv@arpadgimi.hu
Muszka Zoltán
magyar nyelv és irodalom – történelem
mz@arpadgimi.hu
Németh Ildikó
matematika – fizika
ni@arpadgimi.hu
pfisz_thumb Pfiszterer Zsuzsanna
orosz nyelv – német nyelv
pzs@arpadgimi.hu
Póczos Tamás Póczos Tamás
történelem, fejlesztő pedagógus
poc@arpadgimi.hu
Polyókáné Hurai Hedvig
matematika – informatika
phh@arpadgimi.hu
Róka Gyöngyvér
német nyelv – orosz nyelv
rgy@arpadgimi.hu
10 Solymos Nóra
testnevelés – gyógytestnevelés – német nyelv
solymos.nora@arpadgimi.hu
Sándor Ágnes
történelem – magyar nyelv és irodalom
sandor.agi@freemail.hu
Szalai Gizella
biológia – kémia
szg@arpadgimi.hu
Szalay Izabella
magyar nyelv és irodalom – könyvtár
szi@arpadgimi.hu
Szeimann Zsuzsanna
ének-zene, matematika
szzs@arpadgimi.hu
Szokoli Kinga
informatika – matematika
szk@arpadgimi.hu
Tara Andrea
magyar nyelv és irodalom – történelem
atara@arpadgimi.hu
Vadné Vankó Alíz
olasz nyelv
 
Vida Tilda
magyar nyelv és irodalom – történelem
vm@arpadgimi.hu
Wéber Balázs
testnevelés
wb@arpadgimi.hu
9 Zámbóné Borvendég Katalin
angol nyelv – orosz nyelv – közgazdász
zbk@arpadgimi.hu
Zovitsné Aba Veronika
testnevelés-földrajz
zav@arpadgimi.hu
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő kollégáink
Bihary Csaba
rendszergazda – oktatástechnikus
bihary@arpadgimi.hu
Vereszki Márta
pedagógiai asszisztens
vma@arpadgimi.hu
Kundra Emese Mária
iskolatitkár
suli@arpadgimi.hu
Sass Péterné
iskolatitkár
suli@arpadgimi.hu