Az iskola vezetősége:

Kovács Miklós igazgató
matematika – fizika
felmentési idejét tölti
kovacs@arpadgimi.hu
Eperjesiné Pogrányi Rozália igazgatóhelyettes
pedagógia – emberismeret és etika – társadalomismeret
felmentési idejét tölti
eperjesine@arpadgimi.hu
Polyóka Tamás igazgatóhelyettes
földrajz – biológia,  általános informatikus
intézményvezetői feladatokkal megbízott 
polyoka@arpadgimi.hu

igazgato@arpadgimi.hu

Az iskola tanárai:

Arnóczkyné Szabó Nóra
angol – orosz – népművelés
aszn@arpadgimi.hu
Bakos Lilla
angol – szociálpedagógia
bl@arpadgimi.hu
Balpatakiné Pintér Zsuzsanna
biológia – földrajz
felmentési idejét tölti
bpzs@arpadgimi.hu
Bauer Szilvia
német nyelv
bsz@arpadgimi.hu
Beckerné Neuberger Marianna
matematika- fizika – informatika
bnm@arpadgimi.hu
Bekéné Kucsera Zsuzsanna
magyar- történelem – latin
bkzs@arpadgimi.hu
Blaskó Ildikó Blaskó Ildikó
matematika – fizika -informatika
bi@arpadgimi.hu
Bobek Márta
matematika- német
bom@arapdgimi.hu
Bokorné Molnár Erika
angol – történelem
bme@arpadgimi.hu
Csicsai Kata
testnevelés
csk@arpadgimi.hu
Dörnyei Szilvia Mária
matematika-fizika-informatika
dsz@arpadgimi.hu
Erl Andrea
matematika-informatika
erl@arpadgimi.hu
Fazekas József
történelem – földrajz – filozófia
norlatiadek@arpadgimi.hu
Geiszt Ferenc
testnevelés – földrajz-szociálpszichológia tanácsadó, tréner
gf@arpadgimi.hu
Gergőné Szöllősi Tünde
matematika – informatika
gszt@arpadgimi.hu
Gellért Judit
biológia – angol
gj@arpadgimi.hu
Gödri Krisztina
testnevelés-gyógytestnevelés
gk@arpadgimi.hu
Gulyás Tamás
magyar – etika
gt@arpadgimi.hu
Harmath Zoltánné
német nyelv
hz@arpadgimi.hu
Horváth Anikó
magyar-múzeumpedagógia- összehasonlító irodalomtörténet
ha@arpadgimi.hu
Jakab Zsuzsanna Jakab Zsuzsanna
olasz – testnevelés
jzs@arpadgimi.hu
Kántor Péter
magyar
kp@arpadgimi.hu
Katonáné Timár Mária
biológia – kémia
ktm@arpadgimi.hu
Kovácsné Schandl Ágnes
matematika – fizika
felmentési idejét tölti
kschagnes@arpadgimi.hu
Körtvélyfáy Attila Körtvélyfáy Attila
matematika – fizika
ka@arpadgimi.hu
Krupánszkyné Léhárt Marianna
orosz – angol
klm@arpadgimi.hu
Lábszki József
matematika – fizika
lj@arpadgimi.hu
Lábszkiné Tatai Ilona
matematika – fizika
lti@arpadgimi.hu
Lovász Krisztina
magyar – történelem
lk@arpadgimi.hu
Magyari Gábor
matematika – informatika – fizika
mg@arpadgimi.hu
Magyariné Sárdinecz Zsuzsanna
biológia – matematika – informatika
mszs@arpadgimi.hu
Mészáros Veronika
biológia – földrajz
mv@arpadgimi.hu
Mózesné Vincze Jolán
angol – történelem – orosz
mjv@arpadgimi.hu
Muszka Zoltán
magyar – történelem
mz@arpadgimi.hu
Németh Ildikó
matematika – fizika
ni@arpadgimi.hu
Perzsényi Viktória
német nyelv
pv@arpadgimi.hu
pfisz_thumb Pfiszterer Zsuzsanna
orosz – német
pzs@arpadgimi.hu
Póczos Tamás Póczos Tamás
történelem, fejlesztő pedagógus
poc@arpadgimi.hu
Polyókáné Hurai Hedvig
matematika – informatika
phh@arpadgimi.hu
Róka Gyöngyvér
német-orosz
rgy@arpadgimi.hu
10 Solymos Nóra
testnevelés-gyógytestnevelés-német
solymos.nora@arpadgimi.hu
Sándor Ágnes
történelem – magyar
sandor.agi@freemail.hu
Schweininger Anita
német – olasz
s.anita@arpadgimi.hu
Szalai Gizella
biológia – kémia
szg@arpadgimi.hu
Szalay Izabella
magyar – könyvtár
szi@arpadgimi.hu
Szeimann Zsuzsanna
ének-zene
szzs@arpadgimi.hu
Tara Andrea
magyar – történelem
atara@arpadgimi.hu
Varkolyné Frech Erika
rajz
frech.erika@arpadgimi.hu
Vida Tilda
magyar, történelem
vm@arpadgimi.hu
Wéber Balázs
testnevelés
wb@arpadgimi.hu
9 Zámbóné Borvendég Katalin
angol-orosz-közgazdász
zbk@arpadgimi.hu
Zovitsné Aba Veronika
testnevelés-földrajz
zav@arpadgimi.hu
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő kollégáink
Bihary Csaba
rendszergazda – oktatástechnikus
bihary@arpadgimi.hu
Kunkela Márta
pedagógiai asszisztens
km@arpadgimi.hu
Petrőcz Tímea
iskolatitkár
suli@arpadgimi.hu
Sass Péterné
iskolatitkár
suli@arpadgimi.hu